From 25 May 2018 the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (“GDPR” or “General Data Protection Regulation”) becomes applicable. Thus, we would to inform you about the processing of your personal data and on the rules governing this processing after 25 May 2018. Detailed information can be found in the privacy policy.

Akcja lojalnościowa dla sklepów detalicznych.

Każdy zakup w okresie 14.01.2019 r. do 31.05.2019 r. dowolnych produktów spośród marek Krüger, Manner, Casali nagradzany jest punktami. Za każde pełne 120 zł netto po rabatach przyznajemy 1 pkt. Zakup wybranych produktów Miss Muuufi i MixFix Cao nagradzamy podwójną ilością punktów. Po zakończeniu promocji lub w czasie jej trwania (po zakończonych pełnych miesiącach) wymieniamy punkty na nagrody przedstawione w katalogu prezentów. W przypadku niezawinionego braku możliwości dostarczenia określonego prezentu Organizator zastrzega sobie prawo do zaproponowania Uczestnikowi promocji innego prezentu o tej samej wartości, wyrażonej liczbą punktów. Promocja nie łączy się z innymi promocjami. Regulamin promocji dostępny na stronie www.kruger.pl

Regulamin promocji

Nagrody!

News

Multivitamin Fresh&Juicy Strawberry and Rhubarb

Sssparkling, refreshing vitamins!