Write to us

Sales Office

Warszawa
ul. Nocznickiego 31
T: (+48) 22 569 82 62
Fax: (+48) 22 569 82 63

Production facility

Ostrów Mazowiecka
ul. Podstoczysko 42
T: (+48) 29 64 42 740
Fax: (+48) 29 64 42 777

Export Department

T: (+48) 502 727 026

Spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000143760;
NIP: 759-00-06-549; wysokość kapitału zakładowego wynosi 20 966 400,00 PLN, kapitał został w pełni opłacony.