napisz do nas

Zakład Produkcyjny
Krüger Polska Sp. z o.o.
ul. Podstoczysko 42
07-300 Ostrów Mazowiecka
Sekretariat:
sekretariat@kruger.pl
Tel.: (+48) 29 64 42 740
Fax: (+48) 29 64 42 777

Biuro Handlowe
Krüger Polska Sp. z o.o.
ul. Nocznickiego 31
01-918 Warszawa

Spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000143760;
NIP: 759-00-06-549; wysokość kapitału zakładowego wynosi 20 966 400,00 PLN, kapitał został w pełni opłacony.